Stoelen met kansen

Lees verder

De RIBW begeleidt al ruim
500 cliënten digitaal.
Lees de 5 voornaamste voordelen.

Download de White Paper Whitepaper RIBW ZWWF  
Logo RIBW ZWWF

Professionele begeleiding voor mensen met psychische klachten

De RIBW biedt professionele begeleiding aan mensen met tijdelijke of langdurige psychische klachten.

Wij helpen mensen de draad weer op te pakken, inzicht te krijgen in het eigen psychisch functioneren en te begeleiden naar meer rust en structuur.

Dat doen wij vanuit beschermde woonvormen, bij mensen thuis, op afstand met digitale begeleiding en op participatielocaties.

Persoonlijk, betrokken en met als doel de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.