3de RIBW Meetweek

Tijdens de meetweek doen begeleiders metingen bij al hun cliënten. Hiermee verkrijgen we inzicht in de mate van ontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid en sociale participatie.

De volgende metingen worden verricht:

  • Afname van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
  • Afname van de sociale participatieladder (SOPA)
  • Honos en de Mansa: voor cliënten waarbij fincanciering van de begeleiding vanuit DBC of ZZP-B plaatsvindt.

De metingen vinden plaats vanuit het persoonlijke ECD van cliënten.

In tegenstelling tot voorgaande metingen vindt er geen brede terugkoppeling van de resultaten plaats. We streven er naar om per januari 2017 de analyse en rapportage van de meetgegevens automatisch te laten plaatsvinden vanuit het ECD.

Op cliëntniveau kunnen begeleiders de resultaten en de ontwikkeling ten opzichte van afgelopen jaar gebruiken in de begeleiding van de desbetreffende cliënten.

Voor meer informatie neem contact op met je Hoofd of de afdeling beleid & communicatie.