Herstel en Filosofie lezing

Waarover gaat de lezing?

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt om herstelonder- steunende zorg vorm te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentie. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond-om de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.

Bij iedere bijeenkomst zijn twee sprekers te gast, die een lezing houden en met elkaar en de aanwezigen het gesprek aangaan.

Wanneer is de lezing?

  • Vrijdag 24 november, 14.00 tot 17.00 uur

Wil je meer weten over de lezingen, bekijk dan de folder of de website.