Herstel en Filosofie lezing

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt aan het vormgeven van herstelondersteunende zorg. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentie. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond-om de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.

Bij iedere bijeenkomst houden twee gastsprekers een lezing en gaan in gesprek met de aanwezigen.

Wanneer zijn de lezingen?

  • Vrijdag 15 september, 14.00 tot 17.00 uur
  • Vrijdag 24 november, 14.00 tot 17.00 uur

Wil je meer weten over de lezingen, bekijk dan de folder of de website.