Informatiebijeenkomst Buurtcirkels Wormerveer en Noord Kogerveld

Op 22 november vindt in Wormerveer van 17.00 tot 19.00 uur een informatiebijeenkomst plaats over Buurtcirkels. Met dit project willen de RIBW ZWWF, Odion en het Leger des Heils kwetsbare wijkbewoners elkaar laten helpen door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Wijkbewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

De Buurtcirkels zijn een initiatief van Pameijer uit Rotterdam om te werken aan een samenleving waarin ieder mens ertoe doet. Steeds meer zorgorganisaties volgen hun voorbeeld. Buurtcirkels bestaan uit een groep van acht tot twaalf mensen die begeleiding ontvangen en bij elkaar in de buurt wonen. Samen vormen zij in de Buurtcirkel een netwerk.

“Om een voorbeeld te noemen: als iemand moeite heeft met zelfstandig boodschappen doen, dan kan een ander uit de Buurtcirkel deze persoon hierbij ondersteunen en de persoon die mee boodschappen gaat doen krijgt zelf weer hulp bij het netjes houden van zijn tuin,” legt Buurtcirkelcoach Els Ouwerkerk uit. Zij geeft samen met Rilana Blom dit initiatief vorm in Wormerveer en Noord Kogerveld.

“Het is niet goed om mensen te betuttelen, zo raken ze zichzelf kwijt en leunen ze steeds meer op de hulpverlening. Gelukkig is dit aan het veranderen in de maatschappij en met dit project sluiten wij hier mooi bij aan,” gaat Els verder, “ons doel is dat mensen hun kwaliteiten weer ontdekken. ”

Minder afhankelijk
Beide dames hebben ruime ervaring in de zorg door hun werk voor Odion en de RIBW. “Eigenlijk werk ik altijd al op deze manier, ik benader mensen positief door de nadruk te leggen op wat ze wel kunnen.” In de Buurtcirkels ligt de nadruk niet meer op ondersteuning door professionals, deelnemers vinden gezamenlijk oplossingen en doen hierbij een beroep op elkaars vaardigheden. Zo wordt gebruik gemaakt van ieders kwaliteiten en kunnen kwetsbare mensen met hulp van elkaar en een vrijwilliger in de wijk wonen. De deelnemers zijn hierdoor minder afhankelijk van professionele zorg en dienstverlening. “Verder hoop ik dat onze deelnemers ook alledaagse dingen met elkaar kunnen delen, zonder dat ze het over hun beperkingen hoeven te hebben. Daar gaan ze zich echt niet beter door voelen,” vertelt Els.  

Betekenen

Els en Rilana zetten de Buurtcirkel op in de wijken Noord Kogerveld en Wormerveer. De voorwaarden van deelname zijn wel dat de leden zelf ook iets voor een ander willen betekenen en dat er een hulpvraag is. “Op dit moment werken we aan de naamsbekendheid en zijn we op zoek naar deelnemers en vrijwilligers. Het unieke is dat we met drie organisaties samenwerken en zo bij de teams kunnen aansluiten. Ook de casemanagers kunnen deelnemers bij ons aanmelden. “Ik werk vanuit mijn passie en gevoel, dit is een nieuwe uitdaging en het is mooi dat we de kans krijgen om de Buurtcirkels op te bouwen. Het zou mooi zijn als onze deelnemers straks niet alleen wat voor elkaar, maar ook voor de wijk gaan betekenen,” aldus Els.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Lorzie, Marktplein 3 te Wormerveer.