500e medewerker in dienst bij RIBW

Met het stijgende aantal cliënten neemt ook het aantal medewerkers van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) toe. Daardoor is de RIBW inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere werkgevers in de regio. Onlangs trad de 500e medewerker in dienst. Sidney Meijer is aangenomen als ambulant begeleider, zijn werkterrein is de regio Waterland. Hij ondersteunt ongeveer 20 cliënten.

“De goede dingen die ik over de RIBW las en het grote aanbod van ambulante zorg zorgden ervoor dat ik er graag wilde werken. Ik ervaar in mijn eerste periode veel steun van collega’s en ik vind de locatie heel prettig.” Hij vervolgt: "De belangrijkste therapeutische verwerking vindt plaats in de grootste comfortzone: thuis. Voor elk mens geldt dat je eigen gedachten je kwaliteit van leven bepalen. Ik probeer die interne dialoog van mijn cliënten zo positief mogelijk te laten verlopen. Krachtgericht werken is daarbij het uitgangspunt."

De vraag naar professionele begeleiding van mensen met tijdelijke of langdurige psychische klachten neemt toe. Om deze mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij helpt de RIBW hen de draad weer op te pakken, inzicht te krijgen in het eigen psychisch functioneren en te begeleiden naar meer rust en structuur. Dat gebeurt vanuit beschermde woonvormen, bij mensen thuis, op afstand met digitale begeleiding en op participatielocaties.

Uit handen van zijn leidinggevende Mary Kok ontving Sidney
bloemen en een gepersonaliseerde chocoladereep

 

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag