Bundeling van expertise binnen GGZ organisaties bewijst zijn succes

Afgenomen depressie, meer contact met leeftijdsgenoten, een verbeterde thuissituatie, open staan voor hulpverlening, beter omgaan met geld en het voorkomen van huisuitzetting en gedwongen opnames en een gemiddeld financieel rendement van €37.000. Effectmeting van het jongerenproject Stoelen met Kansen laat zien dat het samenbrengen van expertise binnen jeugd ggz, jeugdhulp en volwassen ggz werkt.
Stoelen met Kansen (SmK) is begin 2016 gestart door RIBW Zaanland Waterland West-Friesland, Parlan, Triversum en Parnassia Groep. Het programma richt zich op jongeren van 16 t/m 23 jaar met (ernstig) psychische problematiek, zoals depressie, trauma’s of angststoornissen. Met individuele coaching trajecten op het gebied van (psychische) gezondheid, wonen, werk en sociale relaties, werken de jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat de jongeren zelf keuzes maken voor wat zij op dit moment nodig hebben in hun stap naar maximale zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij. Ook de familie en naasten zijn erbij betrokken.

Praktisch nut
Sinds de start hebben ruim 50 jongeren een traject doorlopen. Een onafhankelijk bureau onderzocht de effectiviteit ervan voor de deelnemers en hun naasten. De meerwaarde blijkt onder andere de snelle start van de trajecten en het feit dat jongeren aan de slag gaan met meerdere hulpvragen tegelijkertijd. De coaching vindt plaats in de leefwereld van de jongeren. Zij kunnen daardoor het geleerde direct in de praktijk toepassen. Aanvullend biedt het programma een aantal activiteiten vanuit een trainingscentrum voor jongeren met autisme. De contacten die de jongeren vanuit SmK opdoen met deze jongeren in het trainingscentrum, zijn zeer waardevol voor hun sociale ontwikkeling.

Oogkleppen afdoen
Ook voor professionals is SmK van toegevoegde waarde. Zij leren van elkaars expertise en kunnen snel een andere hulpvorm inschakelen als dat nodig is voor een jongere. Een coach omschrijft dat de ‘oogkleppen afgaan’; waar professionals eerst vooral gericht waren op de eigen organisatie, richten zij zich nu meer op hun partner hulpaanbieders en gemeenten. In financiële zin blijkt uit de geëvalueerde casussen een gemiddeld maatschappelijk rendement van circa € 37.000 per deelnemer. Het grootste financieel rendement wordt behaald bij het voorkomen van een verblijf in woongroep.

Innovatieproject
Smk is gestart in de gemeente Hoorn met innovatiegelden. De samenwerkende partijen hebben vanuit de evaluatie verantwoording afgelegd over de ontvangen gelden. Het succesverhaal was al overgewaaid naar aangrenzende gemeenten, waarmee de gesprekken gaande zijn om dit project eveneens uit te rollen.

Aanmelden voor een stoel bij Stoelen met Kansen.

 

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag