Ons Aanbod

Wij zijn er voor mensen met tijdelijk of langdurig psychiatrische problematiek. Wij begeleiden hen bij vragen en problemen die zij in het dagelijks leven tegenkomen bij het wonen en participeren in de maatschappij. Afhankelijk van de zorgvraag bieden we ondersteuning op de diverse levensgebieden zoals gezondheid, persoonlijke verzorging, werk, huishouden, sociale contacten, financiën.

De begeleiding is herstelondersteunend. Uitgangspunt is de eigen kracht van onze cliënten. Wij doen er alles aan om die eigen kracht aan te spreken en uit te bouwen.

Vanaf deze pagina komt u bij informatie over ons zorgaanbod. Heeft u aanvullende vragen, mail dan naar de afdeling zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@ribwzwwf.nl of bel 0800 33 88 33 88.

Aanmelden Stel een vraag