Beschermd wonen

Als het niet lukt om uw leven op de rit te krijgen en zelfstandig wonen niet langer een optie is, heeft u wellicht in een bepaalde periode behoefte aan begeleiding vanuit een veilige omgeving. Een beschermde woonvorm van de RIBW kan uitkomst bieden.

Voor een beschermde woonvorm kunt u zich bij ons aanmelden vanaf uw achttiende jaar met een ZorgZwaartePakket (ZZP) 3 of hoger.

Heel gewoon

In een beschermde woonvorm verblijft u in een appartement met eigen voorzieningen of deelt u de keuken, de woonkamer, de douche en het toilet met maximaal zes huisgenoten. U heeft altijd een eigen zit/slaapkamer. U woont zo gewoon mogelijk, in een gewone wijk, in een gewone straat. In de meeste woonvormen verblijven zowel mannen als vrouwen, van diverse leeftijden met verschillende achtergronden.

Specifieke doelgroepen

Een aantal  van onze beschermde woonvormen is gericht op mensen met een specifieke diagnose. Zo is er in Zaandam een woongroep voor mensen met Korsakov en in Zwaag een trainingscentrum voor jongeren met autisme. Als u zeer intensieve zorg nodig hebt, biedt Beschermd Wonen Plus een uitkomst. Onze locatie in Andijk bestaat uit woningen voor mensen met psychische problemen die, naast professionele begeleiding, ook persoonlijke verzorging nodig hebben.

Professionele ondersteuning

In een beschermde woonvorm heeft u een persoonlijk begeleider en een woonbegeleider. Uw persoonlijk begeleider bespreekt met u welke wensen u heeft, waar u ondersteuning bij nodig heeft en wat u zelf kunt. Met uw woonbegeleider gaat u vervolgens praktisch aan de slag. Op onze woonlocaties werken ook woonassistenten. Zij kunnen u ondersteunen bij allerhande activiteiten. Onze begeleiders zijn geschoold binnen de psychiatrie.

Praktische zaken

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van alle gangbare verzekeringen die te maken hebben met uw gezondheid, uw aansprakelijkheid en uw bezittingen. In alle woningen heeft u, individueel of gezamenlijk, beschikking over een telefoon, een televisie en internet.

Op weg naar herstel

Onze begeleiding is erop gericht uw weg naar herstel te ondersteunen, ongeacht of uw psychische klachten tijdelijk of chronisch van aard zijn. Ons doel is om u, binnen uw mogelijkheden, te ondersteunen richting een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen en leven. Lees meer over herstelondersteunende zorg.

Activiteiten en participeren

Op elke woonlocatie worden diverse sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd, van wandelen en zwemmen tot schilderen en muziek maken. Een zinvolle en nuttige invulling van uw dag helpt u om uw leven stap voor stap zelfstandiger vorm te geven. Of u nu (vrijwilligers)werk doet, een studie oppakt of mee doet met de groepsactiviteiten. U heeft iets om naar uit te kijken en om over te praten met anderen. Uw begeleider ondersteunt u in uw zoektocht naar een passende invulling van uw dag. Lees meer over participeren.

Cliënttevredenheid

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook in uw omgeving kunt u daarmee te maken krijgen. Omdat we van onze fouten willen leren, vinden wij het belangrijk om van u te weten waar en hoe het mis gaat. Zo kunnen we stappen ondernemen om incidenten, onbedoelde vergissingen, een volgende keer te voorkomen. U kunt een incident digitaal, en eventueel anoniem, melden. Als u een klacht heeft over de RIBW of een van haar medewerkers, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Aanmelden & contact

Voor een beschermde woonlocatie kunt u zich aanmelden vanaf 18 jaar met ZorgZwaartePakket (ZZP) 3 en hoger via ons online aanmeldingsformulier. Of u belt met onze zorgbemiddelaars op het gratis nummer 0800-33 88 33 88. Natuurlijk kunt u ook bij ons kantoor langskomen.

Actuele gegevens omtrent wachtlijsten vindt u hier, of u belt met het bovenstaande telefoonnummer.

Eigen bijdrage

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U kunt uw bijdrage berekenen op de website van het CAK (http://www.hetcak.nl/).

De financieringsstructuur in de GGZ is aan veranderingen onderhevig. Klik hier voor de meest recente ontwikkelingen of bel 0800-33 88 33 88.

Aanmelden Stel een vraag