Kamers met Kansen voor jongeren

Kamers met Kansen biedt jongeren van 18-25 jaar, die buiten de boot dreigen te vallen, een nieuwe kans. In een stabiele woonomgeving werken ze aan hun toekomst: ze volgen een opleiding of werken. De kandidaten krijgen individuele trajectbegeleiding van een zorg- of hulpverleningsinstelling en coaching van de RIBW op het gebied van woonvaardigheden. Na ongeveer twee jaar zijn zij klaar om op eigen benen te staan en stromen uit.

Kamers met Kansen:

 • biedt een veilig thuis
 • is individueel en persoonlijk
 • is niet vrijblijvend
 • biedt een perfecte mix van wonen, werken, leren en coaching
 • biedt een opstap naar zelfstandigheid
 • biedt een goede basis voor een mooie toekomst

Waar?
Complex de Durghorst aan de Eikenlaan in Krommenie.

Voor wie?

 • Kandidaten van 18-25 jaar die buiten de boot dreigen te vallen
 • Kandidaten die nog niet helemaal op eigen benen staan en dit wél graag willen, op school zitten of werk hebben
 • Kandidaten met een geregeld inkomen van minimaal € 700. Dit om naast de huurverplichting minimaal € 300 netto besteedbaar inkomen te hebben. Dit kan inkomen zijn in de vorm van een uitkering, loon uit werk of studiefinanciering
 • Kandidaten met een schuld uitsluitend wanneer de kandidaat bij aanvang een schuldsaneringregeling heeft
 • Kandidaten die nog niet helemaal op eigen benen staan en dit wél graag willen, op school zitten of werk hebben
 • Kandidaten met een geregeld inkomen van minimaal € 700. Dit om naast de huurverplichting minimaal € 300 netto besteedbaar inkomen te hebben. Dit kan inkomen zijn in de vorm van een uitkering, loon uit werk of studiefinanciering
 • Kandidaten met een schuld uitsluitend wanneer de kandidaat bij aanvang een schuldsaneringregeling heeft

Voor wie niet?
Kandidaten met een verslavingsproblematiek, ernstig psychiatrische problemen of een justitieel verleden

Financiering 
De kandidaat is verantwoordelijk voor het voldoen van de huur. Woningcorporatie Parteon draagt de exploitatiekosten en de gemeente Zaanstad financiert de inzet van de wooncoaches. De begeleidende zorg- of hulpverleningsinstelling draagt zorg voor de individuele trajectbegeleiding, gefinancierd vanuit diverse bronnen.

Aanmelden
Aanmelden verloopt via de samenwerkingspartners in dit project: gemeente Zaanstad, GGD Straathoekwerk, Regio College Zaanstreek, RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland
Ook de zorg- of hulpverleningsinstelling die de jong volwassene begeleidt, waaronder schoolmaatschappelijk werk, Spirit of GGZ kan de aanmelding doen.

Procedure

 • De wooncoaches informeren de aanmeldende instanties als er een kamer vrijkomt. Zij versturen op verzoek digitaal of per post de aanmeldingsformulieren.
 • De aanmeldende instantie levert de benodigde gegevens van een kandidaat, zoals inkomensgegevens
 • De wooncoaches screenen de aanmeldingen en voeren de intakegesprekken met de kandidaat. Na de intake bespreken de wooncoaches of Kamers met Kansen het juiste opstapje is voor de kandidaat. Voldoet de kandidaat niet, dan neemt de wooncoach contact op met de kandidaat en de aanmeldende instantie om de afwijzing en de reden van afwijzing door te geven. Voldoet de kandidaat, dan heeft de kandidaat twee werkdagen om te besluiten definitief van het Kamers met Kansenproject gebruik te maken.
 • In een vervolgafspraak ondertekent de kandidaat een huurcontract en een coachingscontract, met daarin strakke afspraken over studie of werk, het meedoen aan vaardigheidstrainingen en de huisregels.
 • Het niet nakomen van de afspraken kan resulteren in beëindiging van het contract en uithuiszetting.
 • Ook wordt een persoonlijk actieplan met de kandidaat opgesteld. Hierin staan ontwikkelingsdoelen op bepaalde leefgebieden, die in het traject worden uitgewerkt onder begeleiding van de wooncoaches.

Meer informatie? Download de folder of neem contact op met de wooncoaches: 088-2001080 of per mail: kmk.zaanstad@ribwzwwf.nl.

Aanmelden Stel een vraag