Stoelen met Kansen

Stoelen met Kansen is een ambulant coachings- en trainingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar met psychiatrische en/of psychosociale problematiek en hun familie/naasten. Het modulair opgebouwde programma bestaat uit op maat gesneden training en coaching op alle leefgebieden, zoals (psychische) gezondheid, wonen, werk en sociale relaties. Dit programma komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de RIBW, Parlan, het Triversum en Parnassia (Actief Talent).

Ben je zelf jong of betrokken bij een jongere die (nog) niet zelfstandig is en hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te leven? Dan biedt Stoelen met Kansen wellicht een goede oplossing. Jongeren leren hier om zo zelfstandig mogelijk te leven en werken, met zo min mogelijk professionele hulpverlening. Onze trainers/coaches ondersteunen daar waar  jij of je naasten dat nodig hebben: thuis, op school, op werk of bij vrije tijdsbesteding, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Sommige onderwerpen worden in groepsverband geoefend op een trainingslocatie.

Professioneel & Praktisch

Al onze trainer/coaches zijn geschoold binnen de psychiatrie. Samen met de gedragsdeskundige en trainer/coach stelt de jongere eigen doelen op binnen bepaalde levensgebieden en wordt gekeken naar passende modules om deze doelen te behalen. We bieden modules aan gericht op de psychische gezondheid, zoals het omgaan met emoties, stress of angst. Ook zijn er modules op het gebied van gezondheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie, zoals een kooktraining of een training in praktische huishoudelijke vaardigheden. Met je trainer/coach ga je vervolgens praktisch aan de slag.

Aanmelden Stel een vraag