RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onderstaande informatie is hiervoor beschikbaar gesteld.  

Naam
Stichting Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen in Zaanstreek, Waterland en West-Friesland

Naam bestuurder
Raad van Bestuur - de heer H. Jetten

Missie
De RIBW ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale kwetsbaarheid om de regie over hun leven te hernemen. We bouwen bruggen tussen onze cliënten en de samenleving door hen professioneel te begeleiden bij het wonen, werken en het onderhouden van sociale relaties. Uitgangspunt is de eigen kracht van mensen.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de geestelijke gezondheid binnen het werkgebied van de stichting
  • Het ondersteunen, begeleiden en bijstaan van personen met langdurige psychiatrische en/of psychosociale problematiek
  • Het behartigen of doen behartigen van zowel belangen van cliënten als financiële belangen, in relatie tot de diverse overheden en ziektekostenverzekeraars met betrekking tot de door de stichting in het werkgebied geleverde dienstverlening
  • En voorts al hetgeen een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is vastgelegd in de CAO-GGZ.

Financiële verantwoording en verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier om de jaarrekening 2016 te openen

Fiscaal Nummer
987 28 51

Contactgegevens
RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, Slenkstraat 201-4, 1441 MN Purmerend, telefoon: 0299-412670, e-mail: info@ribwzwwf.nl, website: www.ribwzwwf.nl

Kamer van Koophandel
Klik hier om het uittreksel KvK te openen.

Aanmelden Stel een vraag