Herstellen met perspectief

  • Het startpunt van al ons handelen is de cliënt. Hij of zij heeft recht op maximaal perspectief en een eigen en brede rol in de samenleving. De cliënt staat aan het roer en voert, zoveel als mogelijk en verantwoord, de regie over zijn begeleiding en ondersteuning. Als medewerker en organisatie vullen wij daar waar nodig aan, zo normaal, regulier, lokaal en kort als mogelijk.
  • Wij richten ons primair op mensen met een psychiatrische en/of psychosociale beperking, maar trekken de grens in wie we kunnen ondersteunen niet scherp als wij meerwaarde voor cliënt en maatschappij kunnen bieden.
  • Onze kerncompetenties zijn begeleiding en participatie. Herstelondersteuning staat daarbij centraal.
  • In onze begeleiding denken en werken wij vanuit preventie en de mogelijkheden van begeleiding in de thuissituatie, rekening houdend met de wijk en omgeving. Inclusie is ons doel.
  • Iedereen heeft recht om mee te doen aan de maatschappij met werk of een zinvolle invulling van zijn/haar dag. Participatie is onlosmakelijk verbonden met succesvolle begeleiding bij andere rollen, zoals het wonen in de wijk. Om de ontwikkelingskansen, de keuzevrijheid voor de cliënt en de bijdrage aan de maatschappij zo groot mogelijk te laten zijn, richten wij ons aanbod vanuit de RIBW Participatieformule minder doelgroepgericht in.
  • De inzet van ervaringsdeskundigen krijgt meer aandacht, op alle niveaus in de organisatie. Vrijwilligers en vrijwilligerswerk wordt verder ontwikkeld.
  • Medewerkers krijgen ruimte en vertrouwen om optimale herstel ondersteunende ondersteuning te realiseren. Medewerkers geven zelf hun loopbaan vorm. Wij stimuleren medewerkers in de ontwikkeling van hun deskundigheid en talenten en richten ons op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en plezierig werken in stabiele teamverbanden
  • Als organisatie werken we vanuit kernwaarden die aansluiten op herstel ondersteunende begeleiding en onze positionering: vertrouwen, ontwikkelingsgericht, deskundig, betrokken en verbindend.
  • Onze naam is verwarrend en dekt de lading nu en de komende jaren niet meer: wij bieden veel meer dan begeleiding vanuit beschermende woonvormen. Het komend jaar zoeken we naar een naam en beeldmerk die onze ambitie en positie beter ondersteunen.

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, september 2016 

Aanmelden Stel een vraag