Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

De heer H. Jetten
Raad van Bestuur
h.jetten@ribwzwwf.nl

 Klik hier voor de Regeling onkostenvergoeding en geschenken Raad van Bestuur

Managementteam        
       
       
De heer R. Dors   Mevrouw E. Gelderland   Mevrouw I. van der Wolff   Mevrouw M.P.H.J.G. Mulders
Manager Bedrijfsvoering   Manager P&O   Manager Zorginhoud en Kwaliteit   Directeur Zorg
r.dors@ribwzwwf.nl   e.gelderland@ribwzwwf.nl   I.vanderwolff@ribwzwwf.nl   m.mulders@ribwzwwf.nl

 

Raad van Toezicht                  
                   
De heer S. van der Meer                    
Voorzitter                  
Lid renumeratiecommissie                  
Leden                    
                 
Mevrouw E.H. Halbertsma De heer P. Keijzer       De heer J.W. Looijen       Mevrouw J.C.H. Louwers       De heer R.T.J.M. Janssen
Lid renumeratiecommissie Lid auditcommissie       Lid auditcommissie       Lid commissie K&V       Lid commissie K&V

De Raad van Toezicht is per mail te bereiken: raadvantoezicht@ribwzwwf.nl.

 

ORGANOGRAM

Aanmelden Stel een vraag