Herstellen doen we samen!

Herstellen doet u niet alleen. Herstellen doen we samen. Dat vormt de kern van het werk bij Bureau Herstel. De rol die u wilt vervullen in de maatschappij staat centraal en uw plannen om daarnaar toe te werken. Herstellen is beter leren omgaan met uw psychische klachten en weer grip en invloed krijgen op uw leven. Bouwen aan een bevredigend en zinvol leven met een betere levenskwaliteit. Als het niet goed gaat, verliezen mensen hoop, geloof en liefde. Door te werken aan inzicht, het verleggen van grenzen en het geven van aandacht aan positieve invloeden is weer ruimte voor dromen, wensen, perspectief en vooral voor herstel.

Empowerment

Bureau Herstel werkt vanuit empowerment; het inzetten van eigen kracht en het maken van eigen keuzes. We kijken met u naar wat u kunt en wilt. Van hieruit bouwen we verder aan uw eigen ontwikkeling en herstel. Empowerment betekent verantwoordelijk voor uw herstel. U neemt zelf de eerste stap. U doet het niet alleen.Onze ervaringsdeskundige begeleiders helpen u uw eigen kracht en talenten te onderzoeken, te ontplooien, ontwikkelen en in te zetten. Zo werkt u samen aan uw herstelproces en bouwt u aan de rol waarin u op een fijne manier deelneemt de maatschappij. Wij helpen uw herstelproces in relatie tot uw familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s of partner inzichtelijk maken. Krijgt u ondersteuning van mantelzorgers of professionals van andere organisaties, dan streven wij naar een goede samenwerking om van daaruit te kijken naar wat u het beste helpt en herstelgericht en steunend werkt.

Ervaringsdeskundigheid

Bureau Herstel bestaat uit bedreven ervaringsdeskundig begeleiders. Zij combineren ervaringkennis vanuit cliëntperspectief met vakkennis. Zij kennen theorie, praktijk en de belevingswereld van de cliënt en weten tegen welke weerstanden, angsten en rouwprocessen iemand aanloopt als gevolg van, onderdeel van of neveneffect van een diagnose. Ervaringsdeskundig begeleiders herkennen doorleefde situaties en signaleren herstelbevorderende elementen. Met intervisie, deskundigheidsbevordering en supervisie blijft het kennisniveau hoog en up to date. Bureau Herstel bekrachtigt positieve invloeden en stimuleren mensen om deze op te zoeken en te versterken. Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet in bij de begeleiding van cliënten en hulpvragen van, professionals, familie, vrienden of andere naaste. Professionele uitleg of aangereikte handvatten en hulpmiddelen voor herstelgerichte vraagstukken vertalen ervaringsdeskundige begeleiders naar begrijpelijk toepasbaar.

Soenil: "Het doorleven van een zorgproces maakt dat we kunnen benoemen wat voor effecten medicatie, het verliezen van rollen, rouwprocessen en stigma met iemand doet. En wat hij wel of niet nodig heeft om weer te herstellen."

Klinische les en casuïstiek

Bureau Herstel geeft klinische lessen over zelfbeschadiging, diagnoses en de (psychische) effecten van medicatie. Met  voorlichting vergroot zij inzicht en begrip en bevordert herstelgerichtwerken en denken. Het team traint medewerkers en werkt daarbij samen met methodiekondersteuners, gedragsdeskundige en andere professionals. Tijdens een klinische les behandelt de trainer een concrete vraag of probleemstelling uit de praktijk. Medewerkers vergaren daarmee inzicht, kennis en vaardigheden om direct in de praktijk met cliënten toe te passen. 

Vanuit cliëntperspectief draagt Bureau Herstel draagt bij aan casuïstiekbesprekingen met teams en indivduele begeleiders en geeft voorlichting over de beperking en belevingswereld.

Contact opnemen

 

 

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag