Een cliënt moet de begeleiding krijgen die bij hem of haar past. Daarom werkt de RIBW nauw samen met verwijzers en met andere partners. We proberen een sluitende keten te vormen, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen.

De RIBW biedt begeleiding aan in de volgende vormen:

De begeleiding door de RIBW wordt grotendeels door de Wmo gefinancierd. Voor onze begeleiding is een beschikking nodig van een van de gemeenten in de regio.

De RIBW biedt zelf op kleine schaal niet complexe behandeling aan. Complexe behandelingen worden aangeboden door een (GGZ) behandelinstelling Voor de RIBW is het van belang de begeleiding en behandeling voor de client goed op elkaar af te stemmen.

De RIBW werkt verder nauw samen met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Andere samenwerkingspartners zijn zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling via 0800 33 88 33 88

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag