Wat is een angst/paniek stoornis?

Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychische stoornissen. Angststoornissen zijn anders dan de normale gevoelens van vrees of angst omdat er geen echte, reële dreiging is. Iemand met een angststoornis heeft dezelfde kenmerken (symptomen) als in een echte angstsituatie: hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen.

De oorzaak van de stoornissen is in veel gevallen een combinatie van aanleg, gevoeligheid, nare ervaringen en een verstoorde balans in hersenstofjes (waaronder serotonine en noradrenaline). Angststoornissen staan een normaal en gezond leven in de weg.

De meest voorkomende verschijningsvormen zijn:

  • Enkelvoudige fobie
  • Sociale-angststoornis
  • Paniekstoornis  
  • Dwangstoornis
  • Agorafobie (straatvrees)
  • Hypochondrie (ziekteangst)
  • Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)
  • Post traumatische stress-stoornis (PTSS)

Wat kan de RIBW doen voor mensen met een angst/paniek stoornis?

Angststoornissen zijn vaak diep ingesleten en daarom duurt herstel lang. De RIBW begeleidt veel mensen die te maken hebben met angststoornissen. De begeleiding is methodisch, op maat en herstelondersteunend en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Aanmelden Stel een vraag