Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Persoonlijkheidsstoornissen vormen een categorie van psychische aandoeningen die gekenmerkt worden door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijken van de verwachtingen. Ieder mens heeft zijn eigen unieke karaktereigenschappen en eigenaardigheden. Er is pas sprake van een persoonlijkheidsstoornis als u last heeft van deze eigenaardigheden én als uw relaties, werk en verdere leven er ernstig onder lijden. Er zijn tien persoonlijkheidsstoornissen beschreven, verdeeld over drie groepen, die qua gedrag, uitingsvorm en ernst van de klachten, erg kunnen verschillen. De verschillende soorten van een persoonlijkheidsstoornis:

Cluster A (vreemd of excentriek gedrag)

  • Paranoïde
  • Schizoide
  • Schizotypisch

Cluster B (theatraal, emotioneel of grillig gedrag)

  • Antisociale
  • Borderline
  • Theatrale
  • Narsistisch

Cluster C (gespannen of angstig gedrag)

  • Obsessief compulsieve PS
  • Ontwijkende
  • Afhankelijke

Wat kan de RIBW bieden aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis?

Wanneer uw psychische problemen zo ernstig zijn dat uw normale leven erdoor ontwricht raakt, kan de RIBW u ambulante begeleiding of behandeling bieden of een beschermde woonvorm.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Aanmelden Stel een vraag