Wat is borderline?

De borderline-persoonlijkheidsstoornis wordt gedefinieerd als een een aanhoudend patroon van instabiele interpersoonlijke relaties, een instabiel zelfbeeld, instabiele emoties en een sterke impulsiviteit. De stoornis uit zich in de vroege volwassenheid in verschillende situaties.

Symptomen van borderline:

  • Een laag gevoel van eigenwaarde
  • Neiging tot zelfbeschadigend gedrag (automutilatie)
  • Onzekerheid verdoezelen door provocerend gedrag
  • Neiging tot extreme (voor)oordelen
  • Dissociatie
  • Separatieangst.
  • Gevoelens van eenzaamheid
  • Zelfdestructief gedrag en impulsiviteit
  • Identiteitsproblemen, geen "ik" ontwikkelen
  • Borderline-persoonlijkheidsstoornis kan samengaan met kortdurende psychoses

Wat kan de RIBW bieden aan mensen met Borderline?

Wanneer je gevoelens en het idee over wie je bent steeds alle kanten op gaan, kost dat veel energie en stress. Mensen met een borderline persoonlijkheidstoornis hebben dan ook vaak stress gerelateerde lichamelijke klachten en angststoornissen. De RIBW begeleidt veel mensen die te maken hebben met borderline en angststoornissen. De begeleiding is methodisch, op maat en herstelondersteunend en richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Aanmelden Stel een vraag