Targets, omzet en kwaliteit van zorg

De RIBW werkt sinds kort met accountmanagers. Voor elke regio één. Gezamenlijk bouwen zij aan een stevig professioneel netwerk en vergroten zo de zichtbaarheid van de organisatie. Ze leggen verbindingen met ketenpartners, signaleren vragen en kansen vanuit de markt, ontwikkelen nieuwe producten en begeleiden aanbestedingstrajecten. “Met onze kennis en expertise ondersteunen we gemeenten bij hun zorg voor kwetsbare burgers.”

Geja is accountmanager voor de regio Waterland: “In aanloop op de transities, hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in relatiebeheer met gemeentes, ketenpartners en zorg- en welzijnsorganisaties. Gemeentes weten ons te vinden met vragen omtrent onze doelgroep, waar zij nu voor verantwoordelijk zijn. Wij organiseren werkbezoeken en klinische lessen voor beleidsmedewerkers, ambtenaren, raadslieden en wethouders, zodat zij kennis maken met onze cliënten en hun problematiek. Wij denken mee met beleidsvorming; over nieuwe financieringsstructuren zoals arrangementen versus indicatiestelling. Maar ook op thema’s die spelen binnen een gemeente, zoals eenzaamheid. Wij zoeken de verbinding met het hele werkveld, brengen de omvang van het probleem in kaart en komen met gezamenlijk gedragen oplossingen.”

Kansen

In netwerkgesprekken en –bijeenkomsten signaleren de accountmanagers kansen in de markt. “Op dit moment bestaat de grootste kans uit het helpen van gemeenten bij de taken die voortkomen uit de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet”, vertelt Camiel, accountmanager voor de Zaanstreek. “We proberen gemeenten te voorzien van een aanbod dat deze wetgevingen met elkaar verbindt. ‘Stoelen met Kansen’ is bijvoorbeeld zo’n nieuw product voor jongeren met psychische klachten.  Samen met Triversum, Parlan, Parnassia en Voorzet hebben we een traject ontwikkelt om thuiswonende jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke groei, het vinden van werk en het creëren van een netwerk. Momenteel ontbreekt zo’n traject en vallen jongeren die zijn uitbehandeld bij Triversum of Parlan tussen wal en schip. Gemeenten moeten dan opnieuw een keukentafelgesprek voeren. Allemaal extra werk.” Eind 2015 is ‘Stoelen met Kansen’ van start gegaan in de gemeente Hoorn. De gemeente is medefinancier van het project.  

Verbinding

Het leggen van verbindingen staat centraal bij de accountmanagers. Camiel: “We maken sluitende ketenverbindingen en initiëren diverse wijkgerichte activiteiten, inspelend op de behoefte in de wijk. Vanuit deze wijkgerichte activiteiten leggen we weer de verbinding met bijvoorbeeld de wijkteams en het vrijwilligerspunt. “Ook bij aanbestedingen hebben wij de verbinding gezocht met andere partijen”, vervolgt Geja. “Met succes; zo runnen we inmiddels samen met Odion en het Leger des Heils drie sociale wijkteams in Zaanstad.”

Kwaliteit

Ondanks termen als targets en omzet staat de kwaliteit van begeleiding voorop. “Een commerciëlere insteek is een logisch gevolg van deze tijd en de ingezette transitie”, aldus Geja. “Toch hebben we het nog steeds over mensen. We brengen het gesprek altijd terug naar de cliënt en wat hij nodig heeft. Bij gemeenten laten we vaak cliënten aan het woord. Zij zijn het gezicht achter een casus.”

Successen

In het veld worden de accountmanagers ondersteund door collega’s. Zij zijn de  oren en ogen in de regio’s en zijn bijvoorbeeld gestationeerd in een wijkteam. Hun belangrijkste successen zover? Camiel: “Bijvoorbeeld de gunning van drie sociale wijkteams in Zaanstad vanuit de inschrijving op een aanbesteding, en het professionaliseren van ons dagbestedingsaanbod naar participatietrajecten. Het mooiste is eigenlijk dat men ons weet te vinden als het gaat om psychische zorg.” Geja: “Ik hoop dat we in de toekomst nog meer samenwerken met partnerorganisaties om onze cliënten de beste zorg en begeleiding te bieden. Daar doen we het uiteindelijk voor!”

 

 

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag