Eenduidigheid en zelfbeschikking

Ineke startte bij Odion in een gezinsvervangend tehuis en groeide van daaruit door binnen de organisatie. “Ik vind het prettig dat ik zelf aan de basis heb gestaan. Dit maakt het voor mij een stuk makkelijker om de reacties van medewerkers en cliënten op de huidige veranderingen te begrijpen.”

De veranderingen op het gebied van de Wmo ervaart ze als een uitdaging. “Odion is een netwerkorganisatie. We werken al jaren samen met andere instellingen. Toch is het laatste jaar werkelijk het besef doorgedrongen dat zorgorganisaties zich moeten verenigen. We moeten wel, willen we een stem hebben richting gemeenten om het belang van onze cliënten te verdedigen. Het denken in doelgroepen is achterhaald. We moeten meer denken vanuit de burger met een zorgvraag.”

Pioniersproject

In Zaandam is in 2013 de aanbesteding van een van de sociale wijkteams gegund aan Odion, de RIBW en het Leger des Heils. Ineke is blij met dit pioniersproject. “Ik ben een voorstander van de bundeling van krachten in een wijk. Dicht bij de burger kun je samen veel mooie initiatieven ontplooien. Toch kleven er ook gevaren aan de opzet van wijkteams: de keuzevrijheid van mensen wordt beperkt. Sommige mensen zijn niet gebaat bij oplossingen naast de deur. Niet iedereen voelt zich daar ‘happy’ bij en wil in zijn eigen wijk bekend staan als hulpbehoevend. Bovendien bestaat het gevaar dat wijkteams vooral gefocust zijn op fysieke begeleiding. Wij willen duidelijk maken dat psychische ondersteuning en begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking net zo belangrijk is. Naast zorg en welzijn richten wij ons daarom op zorgmijders en mensen die buiten de boot vallen.”

Naast het wijkteam in Zaandam loopt er nog een nieuw project. “In voormalig buurtcentrum De Bovenkruier huren we samen met RIBW een ruimte. Hier willen we activiteiten organiseren, waaraan behoefte is vanuit de wijk. We richten ons hierbij niet alleen op mensen met een indicatie, maar ook op mensen die een hulpvraag hebben vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats. We onderzoeken hoe we onze expertise kunnen verbinden aan vragen vanuit de markt. Dat is uitproberen. Leuk dus, maar ook heel spannend.”

Aan de hand nemen

Bij de ‘eigen-kracht-gedachte’ heeft Ineke gemengde gevoelens. “We zijn al jaren bezig met eigen kracht. Het komt nu als een soort modewoord over ons heen. Natuurlijk is het mooi als burgers bepaalde dingen zelf kunnen regelen. Toch moet je de eigen kracht van mensen soms ook ondersteunen, zodat zij hun recht op zelfbeschikking en hun plekje in de maatschappij niet verliezen. Een bepaalde groep mensen moeten we aan de hand nemen, iedere dag weer. Om zo de nieuwe dag tot een goed einde te brengen. Mijn ideaalplaatje is dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht staan, maar dat er een achtervang is voor degenen die dat nodig hebben. Ik pleit daarnaast voor eenduidigheid binnen de zorg in verschillende gemeenten en hoop dat mensen hun recht op professionele zorg behouden. Als ik het mag zeggen, dan blijft het recht op zelfbeschikking en keuzes bestaan.”

Ineke, Clustermanager bij Odion

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag