Ondersteuning vanuit de context

Van links naar rechts gedragsdeskundigen Aart en Kirsten en psychiater Coen Blom

Gedragsdeskundigen Aart en Kirsten ondersteunen medewerkers bij uiteenlopende begeleidingskwesties. Naast de ondersteuning aan medewerkers behandelen de drie sinds kort ook op kleine schaal cliënten. “De zorgvraag wordt steeds complexer en maakt daarmee de begeleiding ingewikkelder. Met onze expertise zijn we een mooie aanvulling op het begeleidingsteam.”

Kirsten is als GZ-psycholoog verbonden aan trainingscentrum Paardenweide.  “In het verleden ondersteunde ik medewerkers op consultbasis met begeleidingsvragen, in veel gevallen werd mijn expertise pas ingeroepen op het moment dat een incident al had plaatsgevonden.” Hoe anders is het nu. Aart: “Aan iedere beschermde woonvorm is nu een gedragsdeskundige verbonden. Dat maakt ons herkenbaar en beschikbaar voor persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en hoofden. We zijn aanwezig bij cliëntbesprekingen en denken mee over ingewikkelde casussen.”

Verbanden

“Wij leggen verbanden tussen iemands achtergrond, zijn hulpverleningsgeschiedenis en zijn systeem”, aldus Kirsten. “Zo kunnen wij een begeleider goed bijstaan bij het formuleren van doelen en het stapsgewijs vormgeven van een hulpverleningstraject. Begeleiders handelen vaak heel direct vanuit het hier en nu. Wij brengen het bredere plaatje in beeld. Waar we begeleiders concreet bij ondersteunen? Bijvoorbeeld bij het maken van een verbinding met een cliënt en het borgen van zijn of haar veiligheid op het moment dat iemand bij de RIBW komt wonen. Werkelijke problemen ontstaan vaak pas na een paar maanden. Als je een stevige basis legt, begeleid je iemand makkelijker wanneer het misgaat.”

Regelmatig assisteren de gedragsdeskundigen ook de zorgbemiddelaars. Aart: “De hulpvraag van cliënten die nu aangemeld worden, is complexer dan voorheen. Mensen worden eerder ontslagen uit een kliniek. Dat heeft consequenties voor onze begeleiders. Samen met de zorgbemiddelaars bekijken we of ons aanbod aansluit bij de behoefte van de nieuwe cliënt. We kijken naar iemands diagnostische beeld en naar zijn behandelresultaten. Wij stellen een ander soort vragen, dat is onze toegevoegde waarde.”

Behandeling

Sinds kort behandelen de gedragsdeskundigen, in samenwerking met psychiater Coen Blom, zelf ook cliënten van de RIBW. “Het voordeel hiervan is dat we aansluiten op de dagelijkse routine van de cliënt”, aldus Kirsten. “We hebben immers korte lijntjes met de begeleiders. Als je iemands begeleider niet kent en je kunt niet in het cliëntendossier, dan loop je de kans dat je essentiële informatie mist.” Aart: “Voor cliënten is onze hulpverlening laagdrempelig. Mensen hoeven de deur niet uit om ons te zien. We komen bij hen thuis. Dat scheelt een hoop schaamte en drempelvrees. Daarnaast voelen wij voor cliënten vaak al vertrouwd omdat we bij de RIBW horen.”

Inmiddels zijn er 30 diagnose-behandelcombinaties (DBC) opgestart. Kirsten: “De multidisciplinaire benadering van cliënten willen we in de toekomst verder verstevigen.” Aart: “Wij nemen niet het werk van onze collega’s in de GGZ over, er blijven altijd opnameplekken nodig. De expertise van externe behandelaren kunnen wij soms goed gebruiken. Het verschil met een externe behandeling is dat wij cliënten in hun eigen  context behandelen. Met een paar gesprekken kun je voor een cliënt en zijn begeleider al een enorm verschil maken.”

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag