Uitdagende zorgvraag

“Mijn idee bij bedrijfsvoering is eigenlijk heel simpel”, vertelt Ron Dors, manager Bedrijfsvoering bij de RIBW. “Het moet betrouwbaar en ondersteunend zijn.” Toen hij twee jaar geleden bij de RIBW startte, paste Ron direct de wijze aan waarop managementinformatie tot stand komt en wordt aangeboden. “Minder gedetailleerde cijferoverzichten, meer het verhaal achter de cijfers.” Ook de bedrijfsprocessen en de gedateerde ICT omgeving nam Ron onderhanden.

De transitie van de AWBZ naar de Wmo betekent dat de RIBW meer cliënten moet ondersteunen met minder mensen en middelen. “Wij passen onze dienstverlening aan in lijn met de maatschappelijke en politieke veranderingen. Voor onze medewerkers betekent dit een andere manier van werken.”

Flexibelere inzet van werkuren

“Wat medewerkers in de toekomst kunnen verwachten? Een flexibelere inzet van werkuren. Minder op kantoor, meer bij de cliënt. We werken met een volledig elektronisch cliëntendossier. Daarin staan ondermeer de begeleidingsplannen en de daarbij behorende taken en acties. In de nabije toekomst willen we de begeleidingsplannen direct vertalen naar dienstroosters voor onze medewerkers, inclusief routeplanning.”

Zorgvraag complexer en uitdagender

Op de langere termijn willen wij ook een cliëntagenda aan dit systeem koppelen, zodat cliënten zelf hun zorgvraag kunnen inplannen en daarmee leidend zijn in het proces. Het is natuurlijk heel mooi als wij onze cliënten meer regie en zelfstandigheid kunnen bieden. Deze vraaggestuurde manier van werken vraagt een andersoortige inzet van onze dienstverlening. Misschien wil de cliënt zijn begeleiding wel tijdens de avonduren ontvangen. Dat betekent meer flexibiliteit in werkuren. Daarnaast wil een cliënt natuurlijk niet continue een ander gezicht zien. De zorgvraag zal complexer en uitdagender worden.”

Zo min mogelijk tijd aan indirecte zaken

De RIBW kijkt continue naar mogelijkheden om de kostenefficiency in haar hulpverlening te verbeteren. “Dit doen wij ondermeer door te onderzoeken hoe wij onze medewerkers kunnen ondersteunen om zoveel mogelijk bij de cliënt aanwezig te zijn. En dus zo min mogelijk tijd te besteden aan indirecte zaken. Werken met een elektronisch cliëntendossier, digitale begeleiding en een ondersteunend dienstrooster dragen hieraan bij. Ik zie het als een continue uitdaging om de overhead op een verantwoorde wijze te verlagen, waarbij we de ondersteuning aan onze medewerkers uiteraard blijven waarborgen. ”

Veranderen kun je niet alleen

“Alleen door mee te veranderen, houd je als organisatie bestaansrecht. Wij passen ons aan zodat we ook in de toekomst een goede dienstverlener blijven voor onze cliënten. In mijn ideale wereld doen wij dit samen met heel veel samenwerkingspartners, zoals gemeenten, woningcoöperaties en zorgaanbieders. Veranderen kun je namelijk niet alleen.”

Ron, manager bedrijfsvoering

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag