Succesformule

Met ruim 80 cliënten die werken, leren of participeren bij de RIBW Participatieformule, heb ik recent gediscussieerd over participatie en motivatie, medezeggenschap, groei en samenwerking. Dat deed ik tijdens de eerste RIBW Participatieformuledag.

De dag was georganiseerd vanuit Bureau Herstel door ervaringsdeskundigen en herstelmedewerkers, dit zijn mensen die hun persoonlijke ervaring met psychiatrische problematiek inzetten om anderen te helpen op hun weg naar herstel.  “Omdat mijn herstelverhaal herkenning oproept bij cliënten,  haken zij er snel op in en ontstaat er zo een boeiende discussie”, gaf een ervaringsdeskundige heel treffend aan.  En dat bleek ook duidelijk tijdens deze dag.

De aanleiding voor deze RIBW Participatieformuledag was een onderzoek van herstelmedewerker Marvin Scheffer. Met vragenlijsten en diepte interviews deed hij begin dit jaar onderzoek naar de mening van cliënten ten aanzien van de onderwerpen participatie, motivatie, medezeggenschap, groei en samenwerking.  Wat motiveert een cliënt om te participeren? Wat heeft hij daarbij nodig? Denkt de cliënt na over groei en ontwikkeling? Marvin presenteerde de resultaten van dit onderzoek, waarna met de cliënten in workshops over geconstateerde verbeterpunten werd gediscussieerd.  

Ondanks dat het voor sommigen lastig is om de vertaalslag te maken naar mogelijke oplossingen, zijn er uit de discussies veel bruikbare punten uit naar voren gekomen. De komende periode gaan we met de resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van de dag per locatie, in samenwerking met de lokale cliëntenraden, een verdiepingsslag maken.

Met de wijze waarop Marvin het onderzoek heeft uitgevoerd en voor een grote groep mensen de resultaten presenteerde, bewijst hij duidelijk de ontwikkeling die iemand kan doormaken. Daarmee is hij een mooi voorbeeld voor anderen.

Het was een succesvolle dag, met een grote opkomst van betrokken cliënten. Zonder Bureau Herstel was deze dag niet mogelijk geweest. Mijn dank daarom aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt! 

Tom Stobbe, hoofd RIBW Participatieformule

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag