Herkenning en erkenning

Op zijn negentiende raakte Sydney in een zware psychose. “Ik werd vier maanden opgenomen. Het was of ik terechtkwam in de film ‘One flew over the cuckoo’s nest’. Eenmaal thuis lag ik apathisch op de bank en dronk veel. Na een jaar was mijn moeder, een echte Amsterdamse, het zat: ‘Morgen ga jij van die bank af’, zei ze. ‘Je zoekt een baan of een wijf, maar van die bank ga je af’. De volgende dag stond ik bij het uitzendbureau en twee dagen later had ik een baan, in het steriele magazijn van het AMC. Tot op de dag van vandaag ben ik mijn moeder dankbaar.”

Ervaringsdeskundigheid

In de carrière die volgde, leerde Sydney veel over de psychiatrie. “Ik rolde de hulpverlening in en ontwikkelde me tot een ervaren begeleider voor verschillende doelgroepen. Gaandeweg ontdekte ik dat ik mijn ‘negatieve ervaringen’ kon omzetten in een positieve kracht. Dit betekende voor mij een kentering. Sinds oktober 2012 kan ik mijn kennis en kunde kwijt in mijn functie als ervaringsdeskundige bij de RIBW. Ik heb even getwijfeld of ik weer de hulpverlening in wilde. Het blijft soms confronterend. Dat ik mijn opgebouwde expertise in wilde zetten, gaf de doorslag.”

Donkerste stukjes delen

Sydney ondersteunt het team aan de Veldvliegerweg in Zaandam. “Ik heb geen vaste caseload, maar ondersteun cliënten en medewerkers waar nodig. Omdat ik zelf veel heb meegemaakt, delen cliënten hun donkerste stukjes makkelijker met me. Laatst kwam een cliënt in een paniekaanval naar me toe. Ik herkende de blik in zijn ogen. Toen ik hem vertelde dat ik uit ervaring wist hoe hij zich voelde, zag ik hem ontspannen. Hij vond herkenning en erkenning. Dat is zo belangrijk.”

Hemd van het lijf

Voor begeleiders maakt Sydney vaak profielschetsen van hun cliënten. Daarnaast schrijft hij informatieve stukken over ziektebeelden. “Ik leg begeleiders uit wat cliënten meemaken en hoe ze hen het beste kunnen benaderen. Soms bots ik met collega’s omdat we een andere zienswijze hebben. Toch merk ik dat vooral jonge medewerkers veel baat hebben bij mijn aanwezigheid. Zij vragen me geregeld het hemd van het lijf.” In de woonvormen ziet Sydney steeds meer cliënten met zware problematiek en dubbele diagnoses. “Vanuit mijn achtergrond ga ik op een natuurlijke manier met hen om. Voor collega’s is het enorm wennen en aanpassen. Ik ondersteun ze graag. Natuurlijk moeten de grootste veranderingen nog komen. De RIBW moet het straks met minder geld rooien.” Toch ziet Sydney vooral kansen en mogelijkheden. “Voorheen was de hulpverlening strak geregeld volgens vaste methodieken. Deze tijd stimuleert hulpverleners om creatiever te werken, vanuit de vraag van de cliënt. Soms zijn het maar kleine dingetjes die iemands dag goed maken.”

Pioniersrol

In zijn functie vervult Sydney een soort pioniersrol. “In de toekomst zou ik graag andere ervaringsdeskundigen wegwijs maken en trainingen verzorgen voor cliënten en medewerkers. Ik wil mezelf ontwikkelen en kennis overdragen. Tien jaar geleden had ik dit werk niet kunnen doen. Nu ben ik er klaar voor. Ik hoop een inspiratiebron te zijn voor anderen. Hier zit ik op mijn plek.”

Sydney, ervaringsdeskundige

Dit bericht delen via:
      
Aanmelden Stel een vraag